Reading (helder lezen) 

Een reading is een heldere zuivere waarneming, met wie je in wezen bent, je kern. Een reading laat je zien wat je beweegt en wat je belemmert, maar ook waar je passie en je kwaliteiten zitten. Het maakt processen helder en geeft inzicht in jezelf. Er kan ruimte komen om nieuwe stappen in je ontwikkeling te zetten. Een reading kan diep inwerken en ook doorwerken. Er zijn verschillende thema’s waar je een reading op kunt krijgen. Deze wordt vaak afgesloten met een healing om het hele proces te ondersteunen.

Hoe gaat het in zijn werk:
Tijdens een reading zit je op een stoel en verder hoef je niets te doen. Ik stem af op jouw kern en geef neutraal en zonder oordeel aan wat jij laat zien. Ik zie alleen dat wat gezien wil worden en niets meer. Je mag de reading ook opnemen met je telefoon, zodat je thuis alles nog eens rustig kunt beluisteren. 

  • Roos-reading
    De roos staat dan symbool voor wie je bent. Ik kijk hoe je geworteld bent, de houding waarmee je in het leven staat, wat er nu in je leven speelt, naar de doelen in je leven en of er misschien iets in de weg staat om die doelen te bereiken.
  • Aura-reading
    Dit is het energieveld om je heen. Hoeveel ruimte is er om jou heen, met welke energie is deze ruimte gevuld en wat weerhoud je om helemaal jezelf te kunnen zijn. Wat heb je daarvoor nodig?
  • Chakra-reading
    Een chakra is een energiepunt in je lichaam. Er zijn zeven hoofdchakra’s met ieder een eigen thema en hand- en voetchakra’s. Deze chakra’s gaan o.a. over: basisveiligheid, emoties, wilskracht, doeleinden, liefde en (zelf)waardering, communicatie met jezelf en met de ander, intuïtie, spiritualiteit en wijsheid. De hand-chakra’s gaan over het geven, ontvangen en creativiteit. De voetchakra’s gaan over je stappen zetten in het leven.

Ook Thema’s zoals: familie, gezondheid, relatie en werk kunnen gelezen worden. Wat speelt er zich af, waar sta jij ergens, wat heb je nodig, wat brengt je “weer” in je kracht. Kortom wat laat jij hierin zien.
De reading zelf duurt een uur (dit is met een uur voorbereiding en nazorg).